Årsmöte måndag 27 feb 2023 kl 19.00

Handlingar inför Aoseums Vänners årsmöte

Handlingarna kommer att publiceras här i januari och finnas på Aoseum, Vallgatan 16. Kontakta Göran Olsson ‭072-395 99 95‬, eller Rene Chocron 070-542 44 19.

OBS; Nedanstående är de gamla gällande årsmötet 2022 och kommer att ersättas i januari.

 Kallelse till årsmöte Aoseums Vänner 27 februari 2023

 Verksamhetsberättelse för år 2021

 Bokslut Aoseums Vänner 2021

 Revisionsberättelse Aoseums Vänner 2021

Valberedningens förslag 2022