Årsmöte söndag 13 februari 2022 kl 16.00

Handlingar inför Aoseums Vänners årsmöte

Handlingarna finns också på Aoseum, Vallgatan 16. Kontakta Göran Olsson ‭072-395 99 95‬, eller Rene Chocron 070-542 44 19.

 Kallelse till årsmöte Aoseums Vänner 13 februari 2022

 Verksamhetsberättelse för år 2021

 Bokslut Aoseums Vänner 2021

 Revisionsberättelse Aoseums Vänner 2021

Valberedningens förslag 2022