Årsmöte söndag 29 augusti 2021 kl 15.00

Handlingar inför Aoseums Vänners årsmöte

Dokumenten kan öppnas med kod som skickas med epost till medlemmar som uppgett epostadress.

Handlingarna finns också på Aoseum, Vallgatan 16. Kontakta Göran Olsson ‭072-395 99 95‬, eller Rene Chocron 070-542 44 19.

 Kallelse till årsmöte Aoseums Vänner 29 augusti 2020

 Verksamhetsberättelse för år 2020

 Bokslut Aoseums Vänner 2020

 Revisionsberättelse Aoseums Vänner 2020 

Valberedningens förslag 2021