Föredrag 2022


Tidigare


Onsdag 20 april, Rolf Rahmberg, Plastens Hus, tidigare informationschef Perstorp AB

Materialet vi älskar att hata – Om plast förr och nu


Onsdag den 9 februari

Anders är lärare i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och har sedan 1986 bedrivit undervisning från grund- till doktorandnivå för närmare tiotusen studenter.

Han forskar om de grundläggande frågorna om litteraturens kraft och värden. Har tidigare skrivit litteraturkritik, varit redaktör för Res Publica och Tidskrift för litteraturvetenskap och lett den skönlitterära arbetsgruppen på Statens kulturråd i Stockholm.

Under några år var Anders studierektor och ordförande i lärarkollegiet för Film- och Litteraturvetenskap, men på senare tid upptas intresset av Centre for Scandinavian Studies Copenhagen i Lund, där han är operativ chef.

Under 2021 arbetar Anders med den fortsatta uppbyggnaden av CSS, att bedriver undervisning på alla nivåer och ger ut böcker om Almqvist, Ekelöf och romantisk ekonomikritik.