Om oss

Aoseums vänner

Så här står det i våra stadgar § 1:

Föreningens syfte är:

  • att bistå Stiftelsen Kulturhuset Aoseum i att utveckla verksamheten i Aoseum i enlighet med stiftelsens urkund (tillhandahålla verksamhetslokaler för kulturell verksamhet i Åhus/verka för att kulturella aktiviteter kommer till stånd/stärka kulturarbetare och kulturlivets position i samhället),
  • att stödja andra föreningar som arbetar med verksamhet enlighet stiftelseurkunden.
  • att själv bedriva verksamhet som inte andra föreningar driver i syfte att öka kunskapen i Åhus.