Bli medlem

Verksamheten i huset drivs av AOSEUMS VÄNNER, en ideell förening som bygger på frivilliga krafter med över 600 medlemmar. Som medlem är du också delägare vårt fantastiska Kulturhus och vår verksamhet.
Medlemsavgiften är 150 kr/person och år.
Avgiften kan sättas in på bankgiro: 5065-7311

Vill du bli medlem i Aoseums Vänner kan du anmäla dig här:

Prenumerera på våra epost-utskick kan du göra här: