Samverkan & Stöd

Många organisationer, företag och enskilda personer har under Aoseums tid bidragit till vårt fina hus och vår verksamhet.

Stöder alla våra evenemang!


Vi samarbetar om konserter

Samarbete kring produktioner och finansiering.


Blå Station och Börge Lindau som en gång gjorde Aoseum möjligt.


och specifikt Andreas Berglund är vår leverantör av webhotelltjänster.


Support kring vårt hemsideprogram WordPress är Henrik Lynge.


Stödjer kulturverksamhet i kommunen.


  Lions Club Åhus

Stödjer kultur-, ungdoms- och lokala initiativ.


Stödjer specifika projekt, t.ex. vår ljudanläggning för att alla ska höra bra.


Stödjer Aoseum genom att göra det möjligt för oss att annonsera.


Samarbete kring att sprida information om allt som händer och sker i Åhus


Alltid perfekta tryck av våra affischer och program!